ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A jelen kereskedelmi feltételek a www.zencomarket.hu webáruházban történő vásárlásra vonatkoznak. Az alábbi feltételek meghatározzák és szabályozzák az eladó (üzemeltető, szállító) és a vevő (ügyfél, fogyasztó) jogait és kötelezettségeit. Minden szerződéses jogviszony a Cseh Köztársaság jogrendjével összhangban került megkötésre.

 

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

VÉGFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS - adásvételi szerződés, szállítási szerződés, vagy a cseh Polgári Törvénykönyv szerinti egyéb olyan szerződés, amelynek egyik oldalán a fogyasztó, és másik oldalán a szállító, illetve az eladó áll.

SZÁLLÍTÓ/ELADÓ - az a személy, aki a szerződés megkötésénél és teljesítésénél saját üzleti vagy más vállalkozói tevékenysége keretében cselekszik. Ez olyan vállalkozó, aki közvetlenül vagy más vállalkozók közvetítésével termékeket szállít vagy szolgáltatásokat nyújt a vevőnek.

FOGYASZTÓ (VEVŐ) - az a személy, aki a szerződés megkötésénél és teljesítésénél nem saját üzleti vagy más vállalkozói tevékenysége keretében jár el. Ez olyan természetes- vagy jogi személyiség, aki nem a termékekkel vagy szolgáltatásokkal történő vállalkozás céljára vásárolja meg a termékeket vagy veszi igénybe a szolgáltatásokat.

NEM VÉGFELHASZNÁLÓ (VEVŐ) - az a személy, aki a szerződés megkötésénél és teljesítésénél saját üzleti vagy más vállalkozói tevékenysége keretében jár el.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - a vevő megrendelése egy javaslatot képez az adásvételi szerződés létrehozására, és a tulajdonképpeni adásvételi szerződés a vevő elkötelező érvényű javaslatának az előterjesztésekor (és a megrendelésnek az eladó általi hatályos megerősítésekor) kerül megkötésre. Ezzel az időponttal kezdődően a vevő és eladó között kölcsönös jogok és kötelezettségek keletkeztek.

 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

Az áruház webes felületén elhelyezett áruk bemutatása tájékoztató jellegű, és ezen árucikkek tekintetében az eladó nem köteles az adásvételi szerződés megkötésére. A cseh Polgári Törvénykönyv 1732. § 2. bekezdésének rendelkezése ekkor nem kerül alkalmazásra.

A webáruház internetes felülete tartalmazza az áru adatait, az egyes termékek vételárával közösen. A kínálatban szereplő áruk ára tartalmazza az általános forgalmi adót és az áruval összefüggő illetékeket is. Az áruk vételára mindaddig érvényesek, amíg az áruház webes felületén szerepelnek. Jelen rendelkezés az eladó lehetőségét az egyedi feltételek szerinti adásvételi szerződés megkötésére nem korlátozza.

Az áruház webes felülete a termékek csomagolásával és a kiszállításával összefüggő költségekről is tájékoztat. Az áruház webes felületén feltüntetett áruk csomagolásával és a kiszállításával kapcsolatos költségekről szóló tájékoztatás csak abban az esetben érvényes, ha az áru a Cseh Köztársaság területén kerül kézbesítésre.

A vevőnek a termék megrendeléséhez az áruház webes felületén található megrendelési formanyomtatványt kell kitöltenie.

A megrendelési formanyomtatvány főleg a következő információkat tartalmazza:

- a megrendelt áru adatait (a vevő a megrendelt árut „belehelyezi“ az áruház webes felületén lévő elektronikus bevásárló kosárba)

- az áru vételárának kifizetési módja, adatok a megrendelt áru igényelt kézbesítési módjáról és

- tájékoztatás az áru kiszállításával kapcsolatos költségekről (a továbbiakban közösen, mint „megrendelés“).

A megrendelés eladó részére történő elküldése előtt a vevőnek lehetősége van, hogy a megrendelésében levő adatokat ellenőrizze és módosítsa, és egyúttal lehetősége van, hogy a rendelésbe történő adatok felvitelekor keletkezett hibákat felderíthesse és kijavíthassa. A rendelésben feltüntetett adatokat az eladó helyesnek tekinti. Az eladó a megrendelés átvételét követően elektronikus posta útján - a vevőnek a használói felületére vagy a rendelésében feltüntetett elektronikus postacímére (a továbbiakban „a vevő elektronikus postacíme“) küldött üzenete úján - haladéktalanul megerősíti a megrendelés átvételét.

Az eladó a megrendelés jellegétől függően (tekintettel az áru mennyiségére, a vételár összegére, a kiszállítás feltételezett költségére) mindig jogosult arra, hogy a vevőtől a megrendelés utólagos megerősítését igényelje (pl. írásban vagy telefon útján).

Az eladó és a vevő közötti szerződéses viszony az elfogadott megrendelés kézbesítésével jön létre, amelyet az eladó a vevő elektronikus postacímére küld el.

Az adásvételi szerződés megkötéséhez a vevő a távközlő eszközök alkalmazását elfogadja. Az adásvételi szerződéssel kapcsolatban a távközlő eszközök használatából eredő költségeit (az internetes kapcsolat költségei, telefonhasználat költségei) a vevő saját maga viseli, miközben ezek a kiadások csupán alapdíjszabásúak.

 

GARANCIA:

A szerződő feleknek az eladónak az áru hibája miatti felelőssége tekintetében meglévő jogait és kötelezettségeit, beleértve az eladó garanciális felelősségét is, a vonatkozó, általános és kötelező érvényű előírások szabályozzák (főleg a cseh Polgári Törvénykönyv 1914§ - 1925§, 2099§ - 2117§ és 2161§ - 2174§ rendelkezései). Minden egyes termékre (eltérő garanciális idő feltüntetése híján) 24 hónapos garanciát vállalunk. A vállalkozóknak - akik a termékeket üzleti tevékenységükkel kapcsolatban vásárolják - 12 hónapos szavatossági időt nyújtunk. A garanciális idő a teljesítés tárgyát képező áru átvétele napjával indul.  A számla egyben garancialevélként is szolgál. A garancia a rendeltetésszerű használat következtében elhasználódott termékekre, valamint a szakszerűtlen kezelés, összeszerelés következtében meghibásodott termékekre nem vonatkozik.

A reklamáció rendezése és a hiba elhárítása felesleges halasztás nélkül történik, éspedig a kifogásolás bejelentési napjától számított legfeljebb 30 naptári napon belül, amennyiben az eladó és a vevő ezt nem egyeztette más módon. ***

Fogyasztói garancia érvényesítési jogok:

- elhárítható hiba esetén jogosult a hiba ingyenes, megfelelő és időben történő elhárítására, a hibás áru vagy a hiányos alkatrészek kicserélésére, ha a meghibásodás megfelelő mértékben orvosolható,    és ha a hiánypótló intézkedést nem lehet megvalósítani, úgy jogosult a vételárból árengedményt igényelni vagy a szerződéstől elállni

- a termék rendeltetésszerű használatát akadályozó, el nem hárítható hiba esetén jogosult a hibás termék cseréjét igényelni vagy a szerződéstől elállni

- nagyobb számú elhárítható vagy ismételten előforduló, a termék rendes használatát akadályozó hiba esetén jogosult a hibás termék cseréjét igényelni vagy a szerződéstől elállni 

- amennyiben más, elháríthatatlan hibák állnak fenn, és a vevő nem igényli a termék cseréjét, úgy a megfelelő vételár-engedményre, vagy a szerződéstől való elállásra jogosult 

 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉST SÉRTŐ ESETEK

Amennyiben a hiba a termék átvételétől számított első 12 hónapban jelentkezik, úgy kell tekinteni, hogy a tárgyi fogyatékosság már az átvétel időpontjában is jelen volt, kivéve, ha ennek ellenkezője nem lenne bizonyítva, vagy a termék jellegét nem sérti. Ilyen esetben a vevő végfelhasználóként jogosult választani a kijavítható hibának a termék standard garanciális javítása vagy újra cserélése közül. Amennyiben a hiánypótló intézkedést nem lehet megvalósítani, úgy a vevő/végfelhasználó jogosult az arányos árengedményre vagy a szerződéstől elállni. Ez a szabály azonban nem vonatkozik az olyan esetre, amikor a fogyasztónak az adásvételi szerződést sértő tényről tudomása volt, vagy ha hiányt saját maga idézte elő.

 

TÁVÉRTÉKESÍTÉS KERETÉBEN, KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS A VEVŐ RÉSZÉRŐL

Ha Ön a termék végfelhasználója, és ha az adott esetben a cseh Polgári Törvénykönyv 1837. § rendelkezése szerint a szerződéstől elállni nem lehetséges, úgy a Polgári Törvénykönyv (89/2012 sz. törvény) 1829. § rendelkezése szerint Ön - az áru átvételét követő 14 naptári napon belül - jogosult a megvásárolt árut indoklás nélküli visszatéríteni. Erre abban az esetben is jogosult, ha a rendelést az internet segítségével küldte el, és az árucikket az egyeztetett helyszínen személyesen átvette. Abban az esetben, ha Ön nem fogyasztó, tehát az árut a kereskedési, vállalkozói tevékenysége keretében vásárolja meg (amit a vásárlási bizonylaton szereplő cégjegyzékszám is alátámasztja), úgy az Ön számára nem keletkezik a szerződéstől való elállás joga, mivel a törvény ezt a lehetőséget nem szabályozza.

Amennyiben úgy dönt, hogy az adott határidőn belül eláll a szerződéstől, kérem, hogy az alábbi feltételek szerint járjon el:

- Küldjön levelet (e-mailt) az alábbi szöveggel: Elállok a NN.HH.ÉÉ napján megkötött szerződéstől, a számla (megrendelés) száma: ... , és kérem az áruért kifizetett összeg visszatérítését (amennyiben a pénz visszatérítését banki utalással igényeli, tüntesse fel a banki számlaszámát). Dátum, aláírás. Alternatív megoldásként meg lehet adni egy hasonló jellegű szöveget, amelyből a szerződéstől a törvényes 14 napos határidőn belüli elállás szándéka van kifejezve.

- Kérjük, hogy az árucikket, amelyet a szerződéstől elállással kapcsolatban az átvételtől számított 14 napon belül visszaküld a címünkre (Provozní u. 5492/3, Ostrava-Třebovice, 722 00, Csehország), biztonságosan csomagolja be oly módon, hogy az árucikk a visszaszállítás közben ne sérülhessen meg. Az árucikket, ha lehetséges helyezze vissza eredeti és hiánytalan állapotába (tehát a tartozékokkal, garancialevéllel, használati útmutatóval, stb. közösen), hogy a visszatérítendő összeg az eredeti állapotba való visszahelyezés költségével lecsökkentve ne legyen.

- Az áruért járó pénzösszeget a lehető legrövidebb időn belül - a szerződés elállásától számított legkésőbb 14 napon belül - visszaküldjük Önnek a banki számlájára vagy utalvánnyal, de a tárgyi árucikk a reklamációt rendezési osztályunkra visszaérkezésénél nem korábban (esetleg abban az esetben, ha igazolja, hogy az árucikk már visszaküldésre került).

- Az áru visszaszállításának a költségei ebben az esetben a vevőt terhelik.

- Az árut nem feltétlenül az eredeti csomagolásban kell visszaküldeni, azonban a szállító jogosult az áru eredeti állapotába helyezése költségeinek a megtérítésére. Ezek a költségek elméletileg az áru összárát is elérhetik. Tekintettel az áruk sokféleségére a szerződéstől való elállás minden egyes esete egyénileg kerül elbírálásra.

- Amennyiben az árucikkel együtt a vevőnek ajándék is lett juttatva, és az eladó és a vevő közötti ajándékozási szerződés olyan feltételhez van kötve, hogy ha a fogyasztó az adásvételi szerződéstől eláll, úgy az ajándékozási szerződés a hatályát veszti, tehát a vevő köteles az áruval együtt a neki kézbesített ajándékot is visszatéríteni az eladónak.

Formanyomtatvány - a felhasználó elállása az adásvételi szerződéstől (doc. 132 kB). 

Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezése tekintetében az illetékes hatóság a Cseh Kereskedelmi Felügyelet Morva-sziléziai és Olomouci Kirendeltsége, melynek székhelye Provozní u. 5491/1, 722 00 Ostrava - Třebovice, internetes címe pedig www.coi.cz. 

 

A MEGRENDELÉS VEVŐ ÁLTALI SZTORNÓZÁSA

Az Eladó az alábbi esetekben fenntartja a rendelés vagy a rendelés egy része megszüntetésének a jogát:

- a termék gyártása vagy szállítása megszűnt vagy a terméknél jelentős árváltozás történt. Ilyen esetben az eladó a további lépésekről való megállapodás érdekében haladéktalanul kapcsolatba lép a vevővel. Ha a vevő már kifizette a vételár egy részét, vagy az egész vételárat, úgy ez az összeg számára a lehető legrövidebb időn belül a banki számlájára vagy a postacímére visszatérítésre kerül.

 

TERMÉKCSERE

Ha olyan árut vásárol, amely nem felel meg Önnek, vagy az árut nem megfelelő ajándékként kapta, úgy az áru cseréjének lehetőségét kínáljuk Önnek.

A termék cseréjénél a következők szerint járjon el:

Az árucsere igényét levélben (e-mailben) jelentse be, a következő szöveggel: Kérem a NN.HH.ÉÉ-án vásárolt áru cseréjét. A termék neve: (tüntesse fel a termék teljes nevét, vagy helyezzen be utalást a termékre), a termék számlájának (megrendelésének) a száma. Amennyiben a terméket más címre kéri elküldeni, mint az előző árut, tüntesse fel ezt a címet; ha pedig a cím az előzővel megegyező, írja be, hogy a kézbesítési cím azonos az előző szállítási címmel.  Ha az új áru esetében egy drágább változatot választott, tüntesse fel, hogy milyen módon kívánja - a számlánkra történő utalással vagy utánvételes fizetéssel - az árkülönbözet kiegyenlítését.  Dátum, aláírás.

- A termék cseréjére a vásárlás napjától számított 14 napon belül van lehetőség.

- Az árunak, amelyet cserélni szándékozik, az eredeti csomagolásban kell lennie, és tilos, hogy a használatra utaló jeleket tartalmazza, tilos sérültnek, hiányosnak lennie (beleértve a tartozékokat, garancialevelet, használati útmutatót, stb.) és a vásárlást igazoló eredeti bizonylattal (vagy annak másolatával) kell rendelkeznie.

- Az árunak az eladóhoz való visszaküldésének és az új áru elküldésének a fuvarköltségeit a vevő viseli.

 

REKLAMÁCIÓS SZABÁLYZAT

A reklamációs szabályzat a leszállított áru reklamációjánál alkalmazandó irányelveket és szabályokat ismerteti. A jelen reklamációs szabályzat a vevő bármely kötelező érvényű, törvényes jogait, valamint a vevőnek az eladóval szembeni bármely jogát nem zárja ki és nem is korlátozza.

Ha a hiba garanciaidőben áll elő, és ezt a zavart elsősorban a termék hibás szerkezete, a termék szerkezeti összeállítása vagy anyaga idézte elő, úgy a hibás termék (ennek egy része vagy alkatrésze) az alábbi feltételek teljesülése mellett térítésmentesen lesz megjavítva vagy újra cserélve. A törvény által meghatározott esetekben a végfelhasználónak joga van szintén a szerződéstől elállni. A reklamált termék, vagy kifogásolt részének hiánytalannak kell lennie és a legcélszerűbb, ha az eredeti burkolatába vagy egyéb biztonságos módon lesz becsomagolva. Az eladó által nyújtott jótállás nem terjed ki a tűz, víz, sztatikus elektromos kisülés vagy más természeti katasztrófák, továbbá a termék rendeltetésellenes használata, módosítása, a szokásos elhasználódása, mechanikai sérülései vagy szakszerűtlen beállítása, módosítása, javítása miatt keletkezett meghibásodásokra, valamint a használati utasítással, a műszaki szabványokkal vagy a Cseh Köztársaságban érvényes biztonsági előírásokkal nem megfelelő használatából eredő meghibásodásokra. A garancia szintén nem vonatkozik az olyan termékre, amely a -20°C és 45°C közötti tartományon túli hőmérsékleten volt tárolva, és ha ez a tárolási szabály a vonatkozó termékdokumentációban kifejezetten feltüntetve volt.

A szállító kötelezettséget vállal, hogy a reklamációt legkésőbb a bejelentett reklamáció és kifogásolt árucikk átvételét követő 30 napon belül rendezi.

A reklamációnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a reklamált termék megnevezését

- a meghibásodás részletezését,

- a reklamált terméket vagy annak kifogásolt részét

- a vásárlási bizonylat (számla) másolatát, vagy a vásárlást igazoló egyéb dokumentumot,

- a postacímet, amelyre a terméket a reklamáció rendezése után elküldjük (a reklamációt beküldő személy telefonszámát, e-mail címét).

Annak érdekében, hogy a reklamációt minél előbb rendezni legyünk képesek, javasoljuk, hogy a fentiekben feltüntetett összes bizonylatot és okmányt mielőbb küldje el.

A reklamált terméket bármilyen módon szállítsa el a mi postacímünkre. A megjavított termék visszaszállítási költsége a mi társaságunkat terheli. A termék reklamáció miatti elküldését megelőzően azonban lépjen kapcsolatba velünk, és a reklamációt jelentse nekünk. 

 

A reklamáció beküldési postacíme:


ZENCO Corp. a.s.

Provozní  u. 5492/3
Ostrava - Třebovice, 722 00, Csehország

 

Bármi kérdés felmerülése esetén lépjen velünk kapcsolatba:

- E-mail cím:  info@zencomarket.com

- Telefonszám: +420 775 704 540

 

A jelen feltételek indoklás nélküli módosítási jogát www.zencomarket.hu fenntartja. A már hatályos adásvételi szerződésre a megkötés napján hatályos kereskedelmi feltételek az irányadók.

 

HIÁNYFELELŐSSÉG

Az árukra az egyes termékek garancialapjain feltüntetett jótállási feltételek és határidők szerinti, illetve a számlákon vagy szállítólevelekén feltüntetett határidők szerinti jótállás vonatkozik 

A garanciális idő a teljesítés tárgyának az átvételi napjával indul. 

Amennyiben a teljesítés tárgyában olyan fogyatékosság merül fel, amelyre jótállás vonatkozik, a vevő a termék megjavítását elsődlegesen a legközelebbi garanciális javítást végző szakilletékes szervizközpontban igényelheti. Amennyiben a javítás ily módon nem lenne teljesíthető, úgy a javítást az eladó köteles biztosítani. 

A szervizközpontok listája általában a garancialevélen van feltüntetve, vagy a lista önálló mellékleteként van csatolva. Ha a lista nem kerül átadásra, úgy az eladó a vevő kérésére a hozzá legközelebb működő hivatalos szervizközpont helyszínét köteles közölni. 

Ha a vevő az áru kézbesítésekor a csomagolásán vagy a terméken a szállítása alatti sérülést észleli, úgy javasoljuk, hogy a termék átvételét utasítsa el, vagy a szállító társasággal közösen készítsen árusérülési jegyzőkönyvet.

A termék használatba vételét megelőzően a vevő köteles megismerkedni a következetesen betartandó garanciális feltételekkel és a kezelési útmutatóval is 

Amennyiben a vásárló nem a fogyasztó, köteles a szállító által szállított árucikk hiánytalanságát minél hamarabb – tehát közvetlenül az átadása/átvétele után – ellenőrizni.  A vevőnek a terméket oly módon kell megvizsgálni, hogy felderítsen minden olyan hibát, amelyet az észszerű szakszemle során feltárni lehet. A termék későbbi mechanikai sérülésének a reklamációja elutasítva lesz. Az itt részletezett kifogásolási eljárás a fogyasztó saját érdekében javasolt, mivel a szállítólevél aláírásával történő termék átvételével egyebeken kívül igazolja egyúttal a csomag tartalmának a hiánytalanságát is. A küldemény küllemére vonatkozó esetleges reklamáció az aláírt szállítólevél figyelembe vételével kerül elintézésre.

A terméket vállalkozás céljára felhasználó személyek számára a cseh Polgári Törvénykönyv nem szabja ki a garanciális időt, a garanciaidőt ekkor az adott importőr vagy gyártó határozza meg.

 

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A vevők személyes adatai a Cseh Köztársaság érvényes jogszabályaival összhangban kerülnek tárolásra, elsősorban a személyes adatok védelméről szóló és a később kiadott kiegészítésekkel és előírásokkal újított 101/2000 sz. törvény rendelkezései szerint.  Az Ön által átadott adatok az Ön megrendelésének a teljesítéséhez kerülnek felhasználásra. Az adásvételi szerződés megkötésével a vevő a személyes adatainak a feldolgozásához hozzájárul. Ez a hozzájárulás határozatlan időre szól. Az eladó fenntartja azon jogát, hogy az átvett személyes adatokat további árukínálatra vagy szolgáltatások nyújtására a vevő javára használja fel. A személyes adatainak kezeléséhez nyújtott hozzájárulását a vevő jogosult írásban visszavonni. Ilyen esetben az eladó a személyes adatait a szükséges terjedelemben az adatbázisából kitörölni köteles. 

Kivételt képeznek azok a külső beszállítók, akiknek az ügyfelek személyes adatai csak az áru akadálymentes kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kerülnek átadásra.

 

KERESKEDELMI KÖZLEMÉNYEK KÜLDÉSE ÉS COOKIES FÁJLOK ELMENTÉSE

A vevő jóváhagyja az eladó árujával, szolgáltatásaival vagy vállalatával összefüggő tájékoztatásoknak a vevő elektronikus címére történő küldésével, továbbá, jóváhagyja üzleti tájékoztatóknak az eladó által a vevő elektronikus címére történő küldését.

A vevő hozzájárul ahhoz, hogy a számítógépén az ú.n. cookie-k elmentésre kerülnek. Ha a weboldalon történt vásárlás megvalósítható, és az eladó az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségei teljesíthetők lennének anélkül, hogy az ú.n. cookie-k nem lennének mentve, úgy a az előző mondat szerinti hozzájárulását a vevő visszavonhatja.

 

COPYRIGHT - VÉDJEGYEK

A www.zencomarket.hu weboldalon közzétett minden információ, adat szerzői jogvédelem alatt áll. A terméknevek és a termékmegjelölések a jogilletékes tulajdonosok bejegyzett védjegyei lehetnek, illetve ezeket az érintett személyek egyéb jogai is védhetik.

A szerzői jog tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a www.zencomarket.hu weboldal bármely részét (különösen a termékek jellemzéseit, fényképfelvételeit és az útmutatókat) elektronikus vagy mechanikus formában másolni, a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.

 

A BEVÉTELEK ELEKTRONIKUS NYILVÁNTARTÁSA

A bevételek nyilvántartásáról szóló törvény értelmében az eladó köteles számlát kiállítani a vevőnek. Egyúttal a bevételt az adóhatóságnál online regisztrálni köteles; műszaki hiba esetén legkésőbb 48 órán belül. On-line vásárlás (-ok) esetén a vevőnek elektronikus formában állítunk ki számlát (ehhez az eladó és a vevő közötti előzetes megállapodás szükséges), és ezt e-mail útján küldjük el, vagy a vevő ügyféli számlájára stb. állítjuk ki úgy, hogy a vevő azzal szabadon rendelkezzen, illetve az elküldött áruhoz a számlát nyomtatott formában csatoljuk.

ÉRTÉKELÉS

Minden vásárlónak, aki e-shopunkban vásárolt terméket, lehetősége van csillagokkal értékelni és rövid értékelést írni. Az értékelések csak a termékekre vonatkoznak. Kereskedelmi értékelés nem lehetséges a rendszerben. Termékértékelés közzététele csak a bejelentkezett felhasználók számára lehetséges. Így ellenőrizzük minden véleményünket. Minden értékelés beavatkozás vagy cenzúra nélkül megjelenik az e-shopon. Az értékelést a termék részleteinél találja.